bok


Kategoria: Instrukcja

REVOKE służy do odbierania użytkownikom uprawnień nadanych instrukcją GRANT. Może je odbierać tylko użytkownik, który wcześniej nadał dane uprawnienie.

 

Składnia

REVOKE [GRANT OPTION FOR] { ALL PRIVILAGES | uprawnienia } ON obiekt FROM użytkownik CASCADE | RESTRICT

 

Objaśnienia

  • GRANT OPTION FOR - odbiera możliwość przekazwyania swoich uprawnień innym użytkownikom
  • ALL PRIVILAGES - odbiera wszystkie uprawnienia
  • ON obiekt - nazwa obiektu do którego uprawnienia chcemy zmienić
  • FROM użytkownik - użytkownik któremu chcemy odebrać uprawnienia
  • CASCADE
  • RESTRICT

 

Przykłady

REVOKE UPDATE ON studenci FROM Karol CASCADE

[usuwa uprawnienia do instrukcji UPDATE na tabelę 'studenci' dla użytkownika Karola, zależne uprawnienia są anulowane, obiekty usuwane]Powrót