bok


Kategoria: Instrukcja

ROLLBACK WORK służy do przerwania bieżącej transakcji. W przeciwieństwie do komendy COMMIT WORK wszystkie poczynione zmiany nie będą zachowane. Słowo WORK w niektórych odmianach SQL jest opcjonalne.

 

Składnia

ROLLBACK WORK ;
Powrót