bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Round zwraca liczbę zaokrągloną do  m miejsc po przecinku. Jeśli m jest pominięte to przyjmuje się 0. Liczba m może być dodatnia lub ujemna (zaokrąglenie do odpowiedniej liczby cyfr przed przecinkiem).


Składnia

Round(n[,m])

 

Objaśnienia

  • m - dowolna liczba całkowita
  • n - dowolna liczba

 

Przykłady

Round(31.2234,2)

[Wynik=31.22]Powrót