bok


Kategoria: Funkcja użytkownika

Session_User zwraca nazwę użytkownika, który rozpoczął sesję SQL.

 
Powrót