bok


Kategoria: Instrukcja   D  I

SET CATALOG określa  domyślny katalog używany przez daną sesję SQL. Wszystkie nazwy schematów używane w instrukcjach SQL będą kwalifikowane przez tę nazwę katalogu.

 

Składnia

SET CATALOG nazwa

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa katalogu 


Powrót