bok


Kategoria: Instrukcja

SET CONSTRAINTS MODE służy do określania kiedy mają być sprawdzane ograniczenia. Mogą być sprawdzane po każdej instrukcji jak i na końcu transakcji .

 

Składnia

SET CONSTRAINTS MODE { nazwa,... | ALL } DEFERRED | IMMEDIATE

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa ograniczenia do sprawdzenia
  • ALL - wszystkie ograniczenia maja być sprawdzone
  • IMMEDIATE - oznacza, że ograniczenie ma być sprawdzone natychmiast
  • DEFERRED - oznacza, że ograniczenie ma być sprawdzone na końcu transakcji

 

Przykłady

SET CONSTRAINTS MODE ALL DEFERRED ;


[określa iż wszystkie ograniczenia maja być sprawdzone na końcu transakcji]


Powrót