bok


Kategoria: Instrukcja   D I 

SET SCHEMA ustawia domyślna nazwę schematu dla obiektów w interaktywnych lub przygotowanych instrukcjach SQL.

 

Składnia

SET SCHEMA nazwa

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa schematu


Powrót