bok


Kategoria: Instrukcja

SET TIME ZONE służy do określenia lokalnej strefy czasu. Instrukcja ta zmienia domyślną wartość dla strefy zdefiniowaną przez producenta danej implementacji SQL.

 

Składnia

SET TIME ZONE przesunięcie | LOCAL

 

Objaśnienia

  • przesunięcie - przesunięcie strefy czasowej, musi sie zawierać w przedziale między -12.59 a +13.00
  • LOCAL - przywraca domyślną strefę czasową

 

Przykłady

SET TIME ZONE -2.00
Powrót