bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access liczba całkowita krótka z przedziału od  - 32 768 do 32 767. Zajmuje w pamięci 2 bajty. W innych odmianach SQL odpowiednikiem jest typ INTEGER .
Powrót