bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Sign zwraca 0 jeśli podana liczba jest równa 0, -1 jeśli liczba jest mniejsza od 0 lub 1 jeśli  jest większa od 0. 


Składnia

Sign(n)

 

Objaśnienia

  • n - dowolna liczba

 

Przykłady

Sign(-23)

[Wynik=-1]Powrót