bok


Kategoria: Typ danych (EXACT NUMERIC)

Liczba całkowita z precyzją zależną od implementacji, ale mniejszą od INTEGER.
Powrót