bok


Kategoria: Funkcja agregacji     #

StdDev zwraca odchylenie standardowe  ignorując wartości NULL. W MS Access odpowiednikiem jest funkcja StDev.


Składnia

StdDev(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub metaznak *

 

Przykłady

SELECT StdDev(Zarobki) "Odchylenie" FROM Pracownicy ;

 [w wyniku tworzy kolumnę 'Odchylenie' ze standardowym odchyleniem  populacji obliczanym z pola 'Zarobki' z tabeli 'Pracownicy']Powrót