bok


Kategoria: Funkcja agregacji     #

W Ms Access StDev zwraca odchylenie standardowe populacji  ignorując wartości NULL. W innych  odmianach SQL np. Oracle odpowiednikiem jest funkcja StdDev.


Składnia

StDev(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub metaznak *

 

Przykłady

SELECT StDev(Zarobki) AS [Odchylenie] FROM Pracownicy ;

 [w wyniku tworzy kolumnę 'Odchylenie' ze standardowym odchyleniem  populacji obliczanym z pola 'Zarobki' z tabeli 'Pracownicy']


Przykład w Ms Access 97