bok


Kategoria: Funkcja agregacji     #

W Ms Access StDevP zwraca odchylenie standardowe próbki populacji  ignorując wartości NULL.


Składnia

StDevP(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub metaznak *

 

Przykłady

SELECT StDevP(Zarobki) AS [OdchyleniePróbki] FROM Pracownicy ;

 [w wyniku tworzy kolumnę 'OdchyleniePróbki' ze standardowym odchyleniem próbki populacji obliczanym z pola 'Zarobki' z tabeli 'Pracownicy']


Przykład w Ms Access 97