bok


Kategoria: Funkcja znakowa     #

Substr zwraca podciąg z ciągu znaków string zaczynający się na znaku m i o długości n. Jeśli n nie jest podane, to zwracany jest podciąg od znaku m do ostatniego w string. Pierwszy znak w ciągu ma numer 1. W standardzie SQL-92 podobne działanie ma funkcja Substring.


Składnia

Substr(string,m[,n])

 

Objaśnienia

  • string - ciąg znaków
  • m,n - dowone liczby całkowite nieujemne

 

Przykłady

Substr('SŁOWNIK',3,4)

[Wynik="OWNI"]
Powrót