bok


Kategoria: Funkcja agregacji

Sum zwraca sumę zbioru wartości.


Składnia

Sum(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub zbiór wartości

 

Przykłady

SELECT Sum(cena * ilość) AS [WartośćCałkowita] FROM Zamowienia ;

 [pokazuje zsumowaną wartość zakupów czyli sumę iloczynu ceny i ilości z tabeli 'Zamowienia' w nowej kolumnie 'WartośćCałkowita']


Przykład w Ms Access 97