bok


Kategoria: Funkcja użytkownika

System_User zwraca nazwę użytkownika systemowego (jest on definiowany w systemie operacyjnym). 
Powrót