bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access ciąg od 0 do 255 znaków. Zajmuje w pamięci 1 bajt na każdy znak. W standardzie SQL-92 odpowiednikiem jest typ CHAR.
Powrót