bok


Kategoria: Instrukcja   #

W Ms Access TRANFORM służy do tworzenia specjalnego zapytania zwanego kwerendą krzyżową. Podczas podsumowywania danych za pomocą kwerendy krzyżowej wybrane wartości z określonych pól lub wyrażeń są używane jako nagłówki kolumn, co pozwala na przedstawienie danych w bardziej zwartej formie.

 

Składnia

TRANSFORM funkcja_agregacji instrukcja PIVOT pole_główne [IN (wartość1[,wartość2[, ...]])]

 

Objaśnienia

  • funkcja_agregacji -  funkcja używana do obliczania wartości zbiorczych. Wynikiem jest pojedyncza wartość z jakiegoś zbioru, przykładowe funkcje tego typu: Min, Sum, Count...
  • instrukcja - standardowa instrukcja SELECT
  • pole_główne - pole lub wyrażenie, które ma być wykorzystane do utworzenia nagłówków kolumn w zbiorze wyników kwerendy.
  • wartość1, wartość2 - wartości służące do tworzenia nagłówków kolumn

 

Przykłady

TRANSFORM Count(NrZamówienia)SELECT Imię & Nazwisko AS [PełneNazwisko] FROM Pracownicy INNER JOIN Zamówienia ON Pracownicy.NrPracownika = Zamówienia.NrPracownika WHERE DatePart(""yyyy"", DataZamówienia) = [prmRok]  GROUP BY Imię & Nazwisko ORDER BY Imię & Nazwisko PIVOT DatePart(""q"", DataZamówienia);

[tworzona jest kwerenda krzyżowa pokazująca liczbę zamówień zebranych przez każdego pracownika w każdym kwartale w danym roku]
Powrót