bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Trunc zwraca liczbę obciętą do n miejsc po przecinku. Jeśli n nie jest podane, to przyjmuje się 0. Jeśli n jest ujemne to obcinane są cyfry przed przecinkiem.


Składnia

Trunc(m[,n])

 

Objaśnienia

  • n - dowolna liczba całkowita
  • m - dowolna liczba

 

Przykłady

Trunc(25.23,1)

[Wynik=25.2]

 

Trunc(25.23, -1)

[Wynik=20]
Powrót