bok


Kategoria: Predykat

UNIQUE służy do sprawdzania czy podzapytanie zwróciło rekordy powtarzające się. Zwraca TRUE jeśli nie powtarzają się.


Składnia

UNIQUE podzapytanie

 

Objaśnienia

  • podzapytanie - zapytanie użyte w innym zapytaniu. Wykorzystuje się tu standardową instrukcję SELECT

 

Przykłady


UNIQUE (SELECT rok_urodzenia FROM Studenci) ;


[sprawdza czy rekordy zwracane przez podzapytanie (czyli rok urodzenia) powtarzają się, za pewne tak będzie, więc predykat zwróci wartość FALSE]
Powrót