bok


Kategoria: Funkcja użytkownika

Current_User zwraca nazwę użytkownika aktualnie wywołującego  instrukcje. Może występować także pod nazwą User.
Powrót