bok


Kategoria: Funkcja agregacji     #

W Ms Access Var zwraca wariancję populacji  ignorując wartości NULL. W innych  odmianach SQL np. Oracle odpowiednikiem jest funkcja Variance.


Składnia

Var(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub metaznak *

 

Przykłady

SELECT Var(zarobki) AS [Wariancja] FROM pracownicy ;

 [w wyniku powstaje nowa kolumna 'Wariancja' z wartością równą wariancji populacji z kolumny 'zarobki' z tabeli 'pracownicy']


Przykład w Ms Access 97