bok


Kategoria: Funkcja agregacji     #

Variance zwraca wariancję   ignorując wartości NULL. W Ms Access odpowiednikiem jest funkcja Var.


Składnia

Variance(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub metaznak *

 

Przykłady

SELECT Variance(zarobki) "Wariancjai" FROM pracownicy ;

  [w wyniku powstaje nowa kolumna 'Wariancja' z wartością równą wariancji populacji z kolumny 'zarobki' z tabeli 'pracownicy']
Powrót