bok


Kategoria: Funkcja agregacji     #

W Ms Access VarP zwraca wariancję próbki populacji  ignorując wartości NULL.


Składnia

VarP(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub metaznak *

 

Przykłady

SELECT VarP(zarobki) AS [WariancjaPróbki] FROM pracownicy ;

  [w wyniku powstaje nowa kolumna 'WariancjaPróbki' z wartością równą wariancji próbki populacji z kolumny ' zarobki' z tabeli 'pracownicy']


Przykład w Ms Access 97