logo
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
logo
sql

Czyli informacje o programowaniu baz danych, języku SQL, MS Access, Oracle etc.

PRACA DYPLOMOWA - Autor:
Promotor: dr inż. Janusz Świerzowicz
Rzeszów 1999

Polecamy również:
Przegląd urządzeń i kabli sieciowych