bok


Kategoria: Instrukcja   D

ALLOCATE DESCRIPTOR służy do tworzenia obszaru deskryptora. Usunąć można go instrukcją DEALLOCATE DESCRIPTOR.

 

Składnia

ALLOCATE DESCRIPTOR nazwa [ WITH MAX ilość_wystapień ]

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tworzonego obszaru deskryptora
  • ilość wystąpień - ilość zaalokowanych pozycji deskryptora, gdy nie podamy to ilość domyślna jest zależna od implementacji

 

Przykłady

  ALLOCATE DESCRIPTOR 'deskr1' WITH MAX 12 ;

[tworzy obszar deskryptora o nazwie 'desk1' o 12 pozycjach]




Powrót