bok


Kategoria: Funkcja agregacji

Avg zwraca  wartość średnią wyrażenia ignorując wartości puste.


Składnia

Avg(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub zbiór wartości

 

Przykłady

SELECT Avg(zarobki) AS [ŚredniaPłaca] FROM pracownicy ;

  [pokazuje średnia arytmetyczną z kolumny 'zarobki' w tabeli 'pracownicy w nowej kolumnie 'ŚredniaPłaca']


Przykład w Ms Access 97
Powrót