bok


Kategoria: Typ danych     #

Wartości TRUE i FALSE oraz pola zawierające tylko jedną z dwóch wartości. Zajmuje w pamięci 1 bajt.
Powrót