bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access liczba zwiększana automatycznie podczas dodawania każdego nowego rekordu do tabeli.
Powrót