bok


Kategoria: Typ danych (DATETIME)

Typ używany do przechowywania daty. Składa się z 3 pól: YEAR (rok), MONTH (miesiąc), DAY (dzień). Razem z separatorami ilość pozycji wynosi 10. 
Powrót