bok


Kategoria: Instrukcja

GET DESCRIPTOR służy do pobierania informacji z obszaru deskryptora.

 

Składnia

GET DESCRIPTOR nazwa | {VALUE numer_pozycji {prosta_docelowa_specyfikacja=pole_deskryptora},...}

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa deskryptora
  • VALUE - określa pozycję pola w obszarze deskryptorze czyli pozycję danego parametru
  • prosta_docelowa_specyfikacja - nazwa pola w obszarze deskryptora
  • pole_deskryptora - typ pola w obszarze deskryptora np. NAME

 

Przykłady

  GET DESCRIPTOR Deskryptor2 
VALUE 3
:typ_danych = TYPE
:nazwa_kolumny=NAME ;

[pobiera pola z trzeciej pozycji deskryptora i umieszcza w docelowych specyfikacjach]
Powrót