bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Accessie w polu  o tym typie  może być przechowywany dowolny typ danych o wielkości  od 0 do 1,2 GB.  Stosowany jest dla obiektów OLE.
Powrót