bok

numeric.jpg (7771 bytes)


Kategoria: Typ danych (EXACT NUMERIC)

Typ liczbowy, w którym występuje precyzja i skala. Przy pominięciu precyzji zostanie użyta wartość domyślna różniąca się  w zależności od odmiany SQL. Typ ten jest bardzo podobny do typu DECIMAL, z tą różnicą iż  w NUMERIC precyzja jest określana dokładnie, a w DECIMAL podaje się wartość minimalną.


Składnia

NUMERIC[(precyzja[,skala])]

 

Objaśnienia

  • precyzja - całkowita ilość znaczących cyfr użyta do wyrażenia liczby
  • skala - całkowita ilość cyfr na prawo od kropki dziesiętnej


Powrót