bok


Kategoria: Funkcja znakowa     #

Rpad zwraca string 1 uzupełniony do długości n prawostronnie ciągami znaków ze stringu 2. Przy braku stringu 2  przyjmowana jest spacja. Gdy n jest mniejsze od długości stringu 1, zwracane jest n  pierwszych znaków z tekstu string 1.


Składnia

Rpad(string1, n[, string2])

 

Objaśnienia

  • string1, string2 -  ciąg znaków
  • n - dowolna liczba  nieujemna

 

Przykłady

Rpad('INTERAKTYWNY',24,'SŁOWNIK SQL')
Powrót