bok


Kategoria: Instrukcja   D I

SET NAMES ustawia domyślny zbiór znaków dla przygotowanych lub interaktywnych instrukcji.

 

Składnia

SET NAMES nazwa

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa zbioru znakowego Powrót