bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access wartość zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji z zakresu od  - 3,402823E38 do  - 1,401298E-45 dla wartości ujemnych, od 1,401298E-45 do 3,402823E38 dla wartości dodatnich oraz 0. Zajmuje w pamięci 4 bajty.
Powrót