bok

time.jpg (4449 bytes)


Kategoria: Typ danych (DATETIME)

To typ danych służący do przedstawiania czasu. Złożony jest z 3 pól numerycznych: HOUR (godzina), MINUTE (minuta), SECOND (sekunda) - z separatorami razem 8 pozycji (z opcją WITH TIME ZONE - 14) .


Składnia

TIME[(precyzja)] [WITH TIME ZONE]

 

Objaśnienia

  • precyzja - ułamkowe części sekund
  • WITH TIME ZONE - przesunięcie strefy czasowej. Składa się z pól: TIMEZONE_HOUR (od -12 do +13) i TIMEZONE_MINUTE (od 0 do 59). Jeśli pominiemy tę opcję, obowiązuje domyślna strefa czasowa. Można ją zmienić instrukcją SET TIME ZONE

 


Powrót