bok


Kategoria: Instrukcja

INSERT wstawia rekordy do tabeli. Muszą one być tego samego typu jak typ kolumny do której są wstawiane. Wykonawca musi mieć uprawnienia INSERT (nadaje się je instrukcją GRANT)  dla każdej modyfikowanej kolumny.


Składnia

INSERT INTO nazwa [(nazwa_kolumny,...)] zapytanie | konstruktor_tabeli

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tabeli, którą modyfikujemy
  • nazwa_kolumny - nazwa kolumny do której wstawiamy dane, domyślnie są to wszystkie kolumny
  • zapytanie - zapytanie z wykorzystaniem standardowej instrukcji SELECT
  • konstruktor_tabeli - grupa wyrażeń oddzielonych przecinkami o określonej kolejności odpowiadających wierszom  w tabeli

 

Przykłady

INSERT INTO Studenci (id, imie, nazwisko, data_obrony, ulica ) VALUES (139, 'Tadeusz', 'Nowak','97-10-12', 'Nizinna2') ;

[wstawia rekord do tabeli 'Studenci' poprzez konstruktora tabel]


Przykład w Ms Access 97
Powrót