bok

grant.jpg (5529 bytes)


Kategoria: Instrukcja

GRANT służy do nadawania uprawnień użytkownikom do wykonywania akcji na róznych obiektach. Można je później odebrać instrukcją REVOKE.


Składnia

GRANT uprawnienie ON obiekt TO użytkownik | PUBLIC [WITH GRANT OPTION]

 

Objaśnienia

  • uprawnienie - uprawnienie które zamierzamy przyznać. Do wyboru są: ALL PRIVILEGES - wszystkie przywileje, SELECT, INSERT (nazwa kolumny, ), UPDATE (nazwa kolumny), DELETE - pozwala na wykonywanie każdej z tych instrukcji, USAGE - pozwala na używanie jednego obiektu do zdefiniowania innego, REFERENCES (nazwa kolumny) - umożliwia m.in. odwoływanie się do tabeli w ograniczeniu
  • obiekt - nazwa obiektu dla którego chcemy nadać uprawnienia. Może być to tabela, domena, porównanie etc...
  • użytkownik - użytkownik, któremu nadajemy uprawnienia
  • PUBLIC - oznacza że uprawnienia są nadawane zarówno każdemu istniejącemu w bazie użytkownikowi jak i tym którzy będą stworzeni w przyszłości
  • WITH GRANT OPTION - oznacza że użytkownik, któremu nadajemy uprawnienia może nadawać uprawnienia innym użytkownikom.

 

Przykłady

GRANT DELETE, INSERT (id, imie, nazwisko, adres) ON studenci TO Karol ;

[nadaje użytkownikowi o nazwie Karol uprawnienia DELETE i INSERT (na wybrane kolumny) dla tabeli studenci]
Powrót