bok


Kategoria: Wartość

NULL oznacza wartość pustą. Wskazuje, iż w polu nie ma danych lub są one nieznane. NULL nie jest równe 0. W wyniku obliczania dowolnego wyrażenia, którego argumentem jest NULL otrzymuje się wartość pustą. Większość funkcji agregacji ignoruje wartość NULL.

Uwaga: NULL występuje w SQL także jako predykat!
Powrót