bok


Kategoria: Predykat

NULL pozwala sprawdzić czy dane wyrażenie bądź wartość jest wartością pustą.

Uwaga: NULL występuje w SQL także jako wartość!

 

Składnia

wyrażenie IS [Not] NULL

 

Objaśnienia

  • wyrażenie - wyrażenie zawierające dane do sprawdzenia
  • Not

 

Przykłady

SELECT nazwisko FROM studenci WHERE nr_telefonu IS NULL;

[pokazuje nazwiska studentów bez podanego numeru telefonu]


Przykład w Ms Access 97