bok

timestamp.jpg (8539 bytes)


Kategoria: Typ danych (DATETIME)

Typ przeznaczony dla daty i czasu. Połączenie DATE i TIME. Jego długość wynosi z separatorami 19 pozycji (z opcją WITH TIME ZONE - 25) . Dodatkowo można sprecyzować ułamkowe części sekund.

 

Składnia

TIMESTAMP[(precyzja)] [WITH TIME ZONE]

 

Objaśnienia

  • precyzja - ułamkowe części sekund
  • WITH TIME ZONE - przesunięcie strefy czasowej. Składa się z pól: TIMEZONE_HOUR (od -12 do +13) i TIMEZONE_MINUTE (od 0 do 59). Jeśli pominiemy tę opcję obowiązuje domyślna strefa czasowa. Można ją zmienić instrukcją SET TIME ZONE
Powrót