bok


Kategoria: Instrukcja

CREATE CHARACTER SET służy do tworzenia zbioru znakowego. Umożliwia to m.in. stosowanie innych języków niż angielski. Zbiór można usunąć instrukcją DROP CHARACTER SET.


Składnia

CREATE CHARACTER SET nazwa nazwa GET zbiór_znaków [COLLATE nazwa | COLLATION FROM porównanie] 

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tworzonego zbioru znakowego
  • zbiór znaków - źródło zbioru znaków
  • COLLATION FROM porównanie - definiuje nowe porównanie
  • COLLATE nazwa - nazwa domyślnego porównania. Stosuje się, gdy instrukcja CREATE CHARACTER SET jest częścią instrukcji CREATE SCHEMA

 

Przykłady


CREATE CHARACTER SET ASCII_odwrocone GET ASCII COLLATION FROM DESC (ASCII) ;


[tworzy zbiór znakowy ASCII_odwrocone oparte na ASCII, ale z odwrotną
kolejnościa sortowania]
Powrót