bok


Kategoria: Instrukcja

CREATE SCHEMA służy do tworzenia  schematu i innych obiektów w nim umieszczonych. 

 

Składnia

CREATE SCHEMA klauzula_nazwy_schematu [DEFAULT CHARACTER SET nazwa] [ CREATE DOMAIN ... | CREATE VIEW ... | CREATE TABLE ... | GRANT ... | CREATE ASSERTION ... | CREATE CHARACTER SET ... | CREATE COLLATION ... | CREATE TRANSLATION ... ]

 

Objaśnienia

 

Przykłady

CREATE SCHEMA schemat1 AUTORIZATION BartekD  CREATE TABLE Studenci ( id_studenta numery PRIMARY KEY,
 imie CHAR 
nazwisko CHAR
data_ur DATE
ulica CHAR
miasto CHAR  
GRANT SELECT ON Studenci TO Rafał
;

[tworzy schemat o nazwie 'schemat1', właścicielem jest użytkownik BartekD, w schemacie będzie tabela 'Studenci', użytkownik Rafał będzie miał do niej uprawnienia typu SELECT]


Powrót