bok

decimal.jpg (6955 bytes)


Kategoria: Typ danych (EXACT NUMERIC)

Typ liczbowy, w którym występuje precyzja i skala. Przy pominięciu precyzji zostanie użyta wartość domyślna różniąca się  w zależności od odmiany SQL. Typ ten jest bardzo podobny do typu NUMERIC, z tą różnicą iż  w DECIMAL jako precyzję  podaje się wartość minimalną, a   w NUMERIC rzeczywistą.

Składnia

DECIMAL[(precyzja[,skala])]

 

Objaśnienia

  • precyzja - całkowita ilość znaczących cyfr użyta do wyrażenia liczby
  • skala - całkowita ilość cyfr na prawo od kropki dziesiętnej
 Powrót