bok


Kategoria: Instrukcja   D

SET DESCRIPTOR służy do umieszczania wartości w obszarze deskryptora stworzonego instrukcją ALLOCATE DESCRIPTOR lub zmieniania liczbę opisanych w nim parametrów.

 

Składnia

SET DESCRIPTOR [GLOBAL | LOCAL] nazwa {COUNT=integer} | {VALUE pozycja {element_deskryptora=wartość},...

 

Objaśnienia

  • GLOBAL - deskryptor o zakresie globalnym, będzie dostępny dla wszystkich instrukcji w sesji SQL
  • LOCAL - deskryptor o zakresie lokalnym 
  • COUNT=integer - liczba opisanych w deskryptorze parametrów
  • VALUE pozycja - numer pozycji parametru w deskryptorze
  • element deskryptora=wartość - nazwa elementu deskryptora (np. NAME) i jego wartość 

 

Przykłady

 SET DESCRIPTOR GLOBAL Deskryptor2 VALUE 8 TYPE=1, LENGTH=12 ;

[ustawione zostają pola TYPE i LENGTH ósmej pozycji obszaru deskryptora o nazwie 'Deskryptor2']
Powrót