bok


Kategoria: Instrukcja

DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE służy do tworzenia lokalnej tabeli tymczasowej.

 

Składnia

DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE nazwa ( {definicja_kolumny | [ograniczenia_tabeli]} [ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS

 

Objaśnienia

 

Przykłady

DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE Oceny
(Id studenta    INTEGER PRIMARY KEY
Ocena_Maksymalna    DECIMAL
Ocena_Minimalna    DECIMAL
ON COMMIT PRESERVE ROWS );


[tworzy tymczasową tabelę lokalną o nazwie 'Oceny' z danymi zachowywanymi do użytku przez następne instrukcje]
Powrót