bok

oncommit.jpg (8583 bytes)


Kategoria: Klauzula

ON COMMIT określa co  ma się stać z danymi w tabeli po wykonaniu grupy instrukcji (transakcji). Stosuje się ją przy tworzeniu tabel instrukcją CREATE TABLE i DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE.

 

Składnia

ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS

 

Objaśnienia

  • DELETE ROWS - oznacza, że dane z tabeli zostaną usunięte (domyślnie)
  • PRESERVE ROWS - oznacza że dane zostaną zachowane dla następnych instrukcji

 

Przykłady

CREATE TABLE studenci ( id_studenta numery PRIMARY KEY,
imie CHAR,
nazwisko CHAR,
data_ur DATE
ON COMMIT PRESERVE ROWS );

[tworzy tabelę o nazwie studenci z przykładowymi kolumnami, dane bedą zachowane dla poźniejszych instrukcji]
Powrót