bok

interval.jpg (7765 bytes)


Kategoria: Typ danych

Typ określający różnicę czasu między dwoma wartościami typu DATE lub TIME. Wykorzystywany jest  do operacji arytmetycznych na dacie  i czasie.


Składnia

INTERVAL kwalifikator_przedziału

 

Objaśnienia

kwalifikator_przedziału - określa które pola DATE i TIME mają zostać włączone do tego typu np. YEAR lub zakresy pól np.  YEAR TO YEAR
Powrót